• WFT basis
    Maak oefentoets Wft basis

 

Wft pensioenverzekeringen

Het pensioenadvies wordt door diverse maatschappelijke ontwikkelingen steeds complexer. Voor jou als pensioenadviseur wordt er verwacht dat je niet alleen op de hoogte bent van de maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook van de (wijzigende) wet- en regelgeving op het gebied van pensioen. In de opleiding Wft Pensioen leer je over alle relevante onderwerpen, ontwikkelingen en wetgeving. Dit is onmisbaar voor iedere financieel professional die in de praktijk met pensioenen werkt. Goed voorbereid naar je examen!

 

Wft pensioenverzekeringen oefenvragen          Wft pensioenverzekeringen oefenexamens             Wft pensioenverzekeringen samenvatting

 

Wft pensioenverzekeringen

De toets die wordt uitgevoerd is de aanvulling op de opleiding met als module Wft Pensioenverzekeringen. Bij het succesvol afronden van de toets ontvang je een erkend certificaat Wft Pensioenverzekeringen. De toets bestaat uit diverse vragen waarmee jouw kunde, inzicht, capaciteiten en gedragingen kunnen worden beoordeeld. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft de NIBE-SVV erkend als exameninstituut. Onder toezicht van dit college zullen de toetsen worden gemaakt.

 

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding bereid je voor op het wettelijke examen Wft Pensioenverzekeringen. De inhoud van de opleiding is opgedeeld in de drie examenonderdelen:
• Kennis & Begrip
• Vaardigheden & Competenties
• Professioneel Gedrag
Je gaat aan de slag met onder andere de volgende onderwerpen:
• Juridische, Fiscale en Financiële Aspecten van het (te verzekeren) pensioen
• Weten wat voor pensioen er mogelijk is
• Inventariseren van de klantwens- en doel voor het te verzekeren pensioen
• Adviseren over een passend pensioenproduct
Adviseer je over pensioenen dan dien je in bezit te zijn van een geldig Wft Basis diploma, Wft Vermogen en Wft Pensioendiploma.
 
 

Wat is bemiddelen in financiële producten?

Een verzekerde pensioensregeling of deze collectief is of niet is een (levens)verzekering. Een levensverzekering is volgens de Wet op het financieel toezicht een financieel product. Dit houdt het volgende in: wanneer je wil gaan bemiddelen voor een pensioensverzekering is er een licentie benodigd op grond van artikel 2:80 eerste lid Wet op het financieel toezicht. Deze overheidsinstelling gebruikt een ruime opvatting van bemiddelen. Elke activiteit die opgezet is om als middelaar een verzekering te laten voltrekken tussen de cliënt en een verzekeraar wordt gezien als bemiddelen.
Wanneer jij als pensioenadviseur voor jouw cliënt offerteaanvragen uitvoert, de contractonderhandelingen uitricht of anderzijds hulpvaardig bent bij het laten voltrekken van een verzekeringscontract, is er dus sprake van bemiddelen. Eveneens is dit de situatie als jij meer dan gegevens van de cliënt aan de verzekeraar doorgeeft. Het is hierbij niet van belang of de werkzaamheden worden betaald door de cliënt of dat je provisie hierover ontvangt. De Autoriteit Financiële Markten heeft uitgebreid uitleg gegeven over het onderwerp bemiddelen in het nieuws van maart 2009.
 
 

Wat is raad geven over financiële producten?

Raadgeving over financiële producten is enkel geoorloofd met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Dit is aangegeven in artikel artikel 2:75, eerste lid, Wet op het financieel toezicht. Raadgeving doet zich al voor indien een bedrijf of firma een advies geeft voor een financieel product van een verstrekker aan een cliënt.

Er is volgens de Wft, zo blijkt uit de wetstoelichting, sprake van adviseren wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een concreet financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde cliënt.
Wanneer jij als pensioenadviseur offertes beoordeelt voor wft pensioenverzekeringen voor je klant voor de meest gunstige pensioenverzekering en deze hierna aanbeveelt, adviseer je dus volgens de Wft.

 
 

Vrijstellingsregeling

De Wft kent een vrijstellingsregeling voor de vergunningplicht voor adviseren. Jij hoeft geen vergunning te hebben voor het adviseren over financiële producten, als je voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:
• Je moet een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten.
• Uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid heb jij inzicht in de financiële situatie van zijn cliënt.
• De adviezen over financiële producten moeten in het verlengde liggen van de hoofdberoepswerkzaamheid.
• Je mag voor de verleende adviezen geen provisie ontvangen van de verzekeraar.
• Jouw adviezen mogen slechts marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden
• Je mag niet bemiddelen in het product waarover je tevens adviseert.