Woningmarkt

Paragraaf voortgang:

Woningmarkt

WoningmarktWoningmarkt

Op basis van vraag en aanbod worden prijzen op de woningmarkt meestal bepaald. Daarnaast is ook de hoogte van de hypotheekrente bepalen voor de verkooprijzen van de woningen. Naast de aankoop van een woning kan iemand besluiten om te huren. Die heeft voor- en nadelen.
Er is op dit moment één woning op 2,3 inwoner van Nederland. 56% bestaat uit koopwoningen. Voor de mensen met een laag inkomen is het vaak niet mogelijk door hoge koopprijzen om een woning te kopen. Er moet dan gehuurd worden.

Koophuur = De buitenkant van de woning wordt gehuurd en de binnenkant gekocht. Het grote onderhoud blijft voor rekening en risico van de eigenaar (verhuurder) en de binnenkant kan de huurkoper verbeteren met een hypotheek (nieuwe keuken, badkamer etc.).

Woning markt in engere zin = koopwoningen voor particulieren. Kenmerken: verschillen typen woningen van appartement tot aan vrijstaande woningen.

Recreatiewoning = woning die niet permanent bewoond mag worden. Er zijn verschillende typen woningen echter verschilt het doel (voor recreatie) ten opzichte van particulieren woningen.

Bij verslechtering van de economie en toename werkloosheid neemt de koopbereidheid af.
In slechte economische tijden kunnen verkopen van woningen toenemen doordat de hypotheeklasten niet meer te dragen zijn. In sommige gevallen is er ook sprake van gedwongen verkoop. Het aanbod op de huizenmarkt neemt toe en de vraagzijde af, waardoor huizenprijzen dalen.
Verkopersmarkt = laag aanbod woningen en hoge vraag.
Kopersmarkt = hoog aanbod woningen en lage vraag.

Download de volledige samenvatting Wft hypothecair krediet

 

Selecteer onderstaand de oefenvragen woningmarkt

QuizzenStatus